วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จาก Google Apps for Education อย่างไรบ้าง?

บริการ Google Apps ภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Google Apps for Educaction @ Yala Rajabhat University


มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จาก Google Apps for Education อย่างไรบ้าง?

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
          Dr Christine Sexton, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย Sheffield ได้กล่าวไว้ว่า 
“Google มีกิจการขนาดใหญ่ที่สามารถใช้จ่ายกับการรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าที่เราจะทำได้ ในความเป็นจริง พวกเขาสามารถใช้จ่ายกับการรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าภาครัฐส่วนใหญ่ โดยใช้ระบบไบโอเมตริก อันได้แก่ การสแกนม่านตาและเทอร์โมกราฟิกเพื่อเข้าถึงการควบคุม พวกเขาได้สร้างฮาร์ดแวร์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและได้ทำลายดิสก์ที่เลิกใช้ด้วยการเขียนข้อมูลทับ ทำให้แตก บดละเอียด แล้วรีไซเคิลวัสดุ โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความผิดพลาดเป็นหลัก โดยมีการเชื่อมต่อหลายทางจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายราย และศูนย์ข้อมูลทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก”

Google ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

 • ข้อมูลทุกอย่างของผู้ใช้จะถูกสำรองไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google โดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูลและสามารถควบคุมด้วยตัวคุณเอง
 • การส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับ Google มีการเข้ารหัสและตรวจสอบสิทธิ์
 • มีทีมงานของ Google ที่ทำหน้าที่ปรับปรุงระบบรักษาความภัยอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและติดตามเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่อยู่ทั่วโลก
 • ศูนย์ข้อมูลของ Google มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 • ศูนย์ข้อมูลของ Google มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน SSAE 16/ISAE 3402 Type II SOS 2
 • ศูนย์ข้อมูลของ Google ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001
 • Google เคารพความเป็นส่วนตัว ปฏิบัติตามข้อบังค้บ FERPA และข้อตกลง US-EU Safe Harbor

เชื่อมต่อได้ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
Dan Maas, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ, Littleton Public Schools ได้กล่าวไว้ว่า 
“ข้อได้เปรียบคืออะไร การประหยัดต้นทุนและพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมคือสิ่งแรกที่จะพบได้อย่างแน่นอน LPS จะประหยัดได้ $45,000 ต่อปีด้วยการตัดสินใจดำเนินการครั้งนี้ และแต่ละกล่องอีเมลจะเปลี่ยนจาก 1 กิกะไบต์เป็น 25 กิกะไบต์ จากนั้น คุณจะพบว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงในการทำงานร่วมกันของ Google เอกสาร เป็นอย่างไร สมาร์ทโฟนจำนวนมากขึ้นสามารถซิงค์กับระบบของเราได้มากกว่าเดิม นั่นหมายความว่าเราจะมีผู้ใช้ที่สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น และระบบจะทำงานได้ที่บ้านในลักษณะเดียวกับที่ทำงาน”
Google ให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา
 • ข้อมูลทุกอย่างจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud Computing ของ Google
 • ทำงานได้บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet รองรับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android, iOS, Window และ Blackberry
 • อุปกรณ์ที่เป็น Android จะได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ที่เป็น iOS, Window และ Blackberry เชื่อมต่อผ่าน Google Sync
 • อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มี Browser และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการต่าง ๆ จาก Google Apps ได้เช่นกัน

นักศึกษา อาจารย์ และทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้
Ron Bonig, ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัย George Washington ได้กล่าวไว้ว่า 
“ลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อคือสิ่งจำเป็นสิ่งใหม่สำหรับนักศึกษา การศึกษาจำนวนมากในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการที่นักศึกษาสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Google Apps จะพานักศึกษาเข้าใกล้การใช้ชีวิตและความก้าวหน้าในโลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ในขณะที่กำลังเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วด้วย”
 Google มีเครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้
 • มีเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกันได้รวดเร็วและง่าย
 • มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์(Google Site) และเอกสาร(Google Docs) ทำงานในรูปแบบ Real Time ได้
 • นักศึกษากับอาจารย์ สามารถแบ่งปันเอกสารในชั้นเรียน ทุกคนสามารถเข้าร่วมและแก้ไขเอกสารในเวลาเดียวกันได้
 • ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ทำงานเสร็จเร็วขึ้น
Heidi Fraser-Krauss, รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย St Andrews ได้กล่าวไว้ว่า 
“มหาวิทยาลัย St Andrews เลือกใช้ Google Apps เนื่องจากนักศึกษาของเราแจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร แม้ว่าเราจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ซึ่งเรากำลังจะเฉลิมฉลองการครบรอบ 600 ปีของเรา แต่เราก็ต้องการความทันสมัยและก้าวทันความก้าวหน้าและ Google Apps ก็ทำให้เรามีโอกาสเช่นนั้น”

Google มีเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
 • Google ได้พัฒนาเครื่องมือใน Google Apps ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน การกำหนดเวลาในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม และการส่งชิ้นงานให้อาจารย์ หรือการทำงานในทีมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 • มีเครื่องมือที่คนนับล้านจากทั่วโลกและใช้งานอยู่
 • ประหยัดเวลาในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ
 • การค้นหาที่รวดเร็ว และการจัดการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้เครื่องมือใน Google Apps การจัดการทุกอย่างจะรวมอยู่ในที่เดียว
 • เป็นการนำทรัพยากรด้าน IT ที่มีอยู่ มาเพิ่มคุ้นค่าให้กับองค์กร ฝ่าย IT ไม่ต้องกังวลในเรื่องการดูและระบบ เนื่องจากทาง Google มีการอัพเดตระบบอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่าย IT ล่องหนที่ทำงานได้จริง
Suh-Pyng Ku, รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและภาคฤดูร้อน ได้กล่าวไว้ว่า 
“นักศึกษามีความสุขมากที่ได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นแทนนักเรียนเนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่าย ต้องการการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย และง่ายพอที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัดสินใจได้ว่าต้องการใช้อะไรและไม่ต้องการใช้อะไร การเปลี่ยนจากบริการคอมพิวเตอร์สาธารณประโยชน์มาเป็น Google ทำให้เรามีข้อได้เปรียบจากขอบเขตและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลของ Google เพื่อลดการปล่อยก๊าซสู่สิ่งแวดล้อมของเราเอง และยังมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มของ Google ที่จะก้าวไปไกลกว่าการไม่ปล่อยคาร์บอน เพื่อสร้างพลังงานสะอาดสำหรับโลกมากกว่าที่จะใช้
Google จัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps ไว้แล้ว และทำงานได้จริง

 • เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps มหาวิทยาลัยใช้บริการได้ฟรี
 • มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ เพราะ Google ได้จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ไว้เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการระบบได้
 • ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

เพื่อโลกสีเขียว
Martin King, หัวหน้าฝ่ายบริการด้านไอที, Ealing, Hammersmith and West London College ได้กล่าวไว้ว่า 
“ศูนย์ข้อมูลของ Google มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งไม่มีการปล่อยคาร์บอนตั้งแต่ปี 2007 และปัจจุบันไปได้ไกลกว่าแค่การไม่ปล่อยคาร์บอนด้วยการสร้างพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่าที่ใช้ไป การป้องกันสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้เรียนของเราและคนรุ่นใหม่ในอนาคตควรเป็นความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการศึกษา”
Google ได้สร้างเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว

 • Google Apps ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เปลี่ยนมาใช้งานระบบ Cloud Computing ของ Google มีค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT น้อยลง
 • Google เป็นบริษัทที่ไม่เพิ่มก๊าซคาร์บอน มีกระทบกับสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์


"คุณพร้อมหรือยัง? ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานในองค์กรของคุณ"


มหาวิทยาลัยที่ได้นำ Google Apps มาใช้ในองค์กร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศ ที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Google ในการใช้ Google Apps  ชมตัวอย่างได้ที่ เพจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Google+References.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น