วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัย

บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัย          

การกำหนดชื่อ (SSID) ช่องสัญญาณไร้สาย
 • SSID YRU-WiFi สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
 • SSID YRU-802.1x สำหรับบุคลากร
บริเวณพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
(ลิงค์แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัย)
 1. อาคารเรียน 01
 2. อาคารเรียน 03 (คณะวิทยาการจัดการ) - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 3. อาคารเรียน 04 - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้ 
 4. อาคารเรียน 05 - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 5. อาคารเรียน 06 - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 6. อาคารเรียน 09 - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 7. อาคารเรียน 10A - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 8. อาคารเรียน 10B - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 9. อาคาร 38 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 10. อาคาร ยะลาพาเลช
 11. อาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 12. อาคาร ป้อมยาม
 13. โรงเรียนสาธิต
 14. อาคารกิจการนักศึกษา - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 15. อาคารวิทยาศาสตร์และการอาหาร
 16. หอประชุมเล็ก อาคารประกอบปีกซ้ายและขวา - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้
 17. หอประชุมใหญ่(ชั้น 1) - ใช้บริการ YRU-802.1X ได้

(ลิงค์เอกสารแสดงรายละเอียดจำนวน AP ที่ให้บริการในแต่ละอาคาร)

คู่มือการตั้งค่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย YRU-802.1x
      *** หากพบปัญหาในคู่มือการตั้งค่า ติดต่อทีมงานระบบเครือข่าย

การแจ้งปัญหาในส่วนของการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเข้าไปที่ http://ccenter.yru.ac.th/ แล้วเลือก "แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์"
 2. แจ้งผ่านทางเมล noc-support@yru.ac.th
 3. แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ภายใน 22400
 4. หรือแจ้งผ่านทาง Blog นี้ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น